SISAP
Theo dõi, thanh toán tiền học nhanh chóng, thuận lợi
Quý Phụ huynh gặp vấn đề khi thanh toán? Gửi yêu cầu hỗ trợ
Hướng dẫn sử dụng
Các dịch vụ của chúng tôi
Sổ liên lạc điện tử
Dễ dàng nộp đơn xin nghỉ học cho con và trao đổi
với giáo viên ngay trên SISAP.
Phụ huynh tức thời nhận được thông báo về
tình hình con ở trường: nghỉ học, vào muộn,...
Ôn tập trực tuyến
Học sinh chủ động ôn luyện kiến thức từ kho
học liệu phong phú.
Phụ huynh tức thời nhận được kết quả
bài làm/bài luyện, đánh giá sự tiến bộ của con.
Mã học sinh không hợp lệ. Vui lòng liên hệ với nhà trường để được cung cấp mã học sinh của học sinh.
Nhập mã học sinh để gửi thông tin thanh toán cần hỗ trợ
Gửi